Меню


 

Сифилис деген не?

Сифилис к? бінесе жынысты? жолмен немесе анадан бала? а берілетін венереологиялы? ауру.

Сифилисті??оздыр? ышы т? ссіз трепонема немесе т? ссіз спирохета, я? нимадам а? засына кез келген тесік ар? ылы кіріп кететін микроб болып табылады. Сифилис баяу ж? ретін ауру, оны? со? ы орталы? ж? йке ж? йесі мен барлы? ішкі м? шелерді?, я? ни ж? рек, бауыр, т. б. ауыр за? ымдануына алып келуі м? мкін.?детте сифилис т? рт кезе? мен ж? реді, оларды??р? йсысыны??зіне т? н белгілері бар. Сифилисті кейде «маймыл аур» деп те атайды, себебі оны? белгілері к? птеген бас? а ауруларды? белгілеріне ??сас болып келеді, оны? ішінде стоматити те,?атерлі ісік те бар.

Венереологтар сифилисті? келесі кезе? дерін к? рсетеді:

?за? ты? ы 3-4 апта? а созылатын инкубациялы? кезе? ауру адамны? а? засыны? ауру? а шалды??ан кезінен? атты шанкрмен ауруына дейін созылады.

Сифилисті? ал? аш? ы кезе? і трепонемдерді? кіру жерлерінде? атты шанкрды? немесе ал? аш? ы сифиломаны? пайда болуымен сипатталады.

Ауру ж??тыр? аннан кейі 9-10 аптадан кейін басталатын екінші кезе? 3 жылдан 5 жыл? а дейін созылуы м? мкін.

Б? л кезде нау? ас адамны? а? засында? атты? згерістер болады,?сіресе б? л тері? абатына, сілекейлі? абатына, орталы? ж? йке ж? йесіне, сондай-а? барлы? ішкі м? шелерге? атысты.

Нау? ас адам а? засында? ы? атты? згерістермен сипатталатын? шінші кезе? і ауру ж??тыр? аннан кейін бірнеше жылдан кейін емделмеген адамдарды? жартысынан к? бінде дамиды.?шінші кезе? ні? со? ы ауыр жа? дайлар? а алып келуі м? мкін.

Сифилис Еуропада XV? асырды? со? ынан бастап белгілі. Сифилис Еуропада Американы? ашылуына дейін болма? аны белгілі.

  •